Skip to content

Szereg osób rozmyśla o posiadaniu prywatnego domu i działki, daleko od przeludnionych aglomeracji, w miejscu, gdzie możemy głęboko odpoczywać po pracy i ożywić rozmaite hobby czy kultywować dobroczynny sport. I współcześnie prawdziwe multum rodzin plany te spełnia, chociaż ciągle jest to poważna inwestycja. Taki trend obecny jest również na Lubelszczyźnie. Najważniejszy jej ośrodek, czyli Lublin, świetnie się rozwija, a w miejscowościach sąsiednich budowane są nowe osiedla domów wolno stojących.
...continue reading "Pionierskie wyposażenie spółek w sprzęt przypisany do transferu elementów"